Ordass Lajos életének kronológiája
1901 február 6-án született Torzsán (Ma Szerbiához tartozik).
1912 szeptemberében a bonyhádi gimnázium tanulója.
1920 szeptemberében megkezdi teológiai tanulmányait.
1922 szeptemberében a Halle-i egyetemen folytatja tanulmányait.
1924 október 5-én lelkésszé avatja Dr. Raffay Sándor püspök.
Októberben megkezdi segédlelkészi szolgálatát vidéken. 1927 szeptemberében Svédországba utazik 1 évi tanulmányútra.
1929 június 1-től katonalelkész;
Augusztusban házasságot köt Kirner Irénnel.
1930 augusztusában az uppsalai diakóniai világgyűlésen.
1930 szeptemberétől egyházkerületi missziói lelkész.
1931 június 14-től a ceglédi gyülekezet lelkésze.
1937 augusztusától esperese a pestmegyei közép-egyházmegyének. 1941 november 2-án a Budapest-kelenföldi gyülekezet hívja lelkésznek.
1944 március 19-én névmagyarosítás. Németek bevonulása Magyarországra.
1945 szeptember 27-én a Bányai Egyházkerület püspöke.
1947 február-júliusig előadókörúton Skandináviában, Svájcban, az USA-ban, júliusban Lundban, a Lutheránus Világszövetség gyűlésén. Alelnök.
1948 szeptemberében valutáris váddal perbefogják és 2 éves fogságra ítélik.
1949 januárjában Túróczy Zoltán püspök felkeresi szegedi fogságában.
1950 márciusában a váci fegyházba kerül egyszemélyes zárkába.
1950 április 1-én az Egyházi Különbíróság megfosztja püspöki tisztétől.
1950 május 30-án szabadul a börtönből.
1952 A magyarországi evangélikus egyház 2 püspökséget szervez: déli és északi egyházkerület.
1956 július 11-én az Állami Egyházügyi Hivatal vezetője felkeresi rehabilitálási ügyben.
1956 augusztus 4-én, a Lutheránus Világszövetség képviselői és az Állami Egyházügyi Hivatal között létrejön a rehabilitálási megegyezés.
1956 októberében az Állami Legfelsőbb Bíróság, majd az Egyházi bíróság megsemmisítik az 1950-ben hozott elmarasztaló ítéletet.
1956 október 14-én az első igehírdetési szolgálat 8 évi hallgatás után.
1956 október 30-án lemond püspöki tisztéről Dezséry László.
1957 augusztus 15-én a minneapolisi világgyűlés kezdő istentiszteletén igehírdető szolgálatot végez. Újra alelnökké választják.
1957 október 25-én levél az Állami Egyházügyi Hivatal elnökéhez, megindulnak az újabb események.
1958 június 18-án az Elnöki Tanács leirata alapján ismét elmozdítják.
1958 novemberében Káldy Zoltánt püspökké választják.
1963 nem utazhat Helsinkibe a 4. világgyűlésre.
1966 új Egyházi Törvény az evangélikus egyházban.
1971 az izlandi egyetem tiszteletbeli doktora.
1978 augusztus 14-én elhalálozása.
1978 augusztus 19-én temetése a Budapest-farkasréti temetőben.

Megjelent a Keresztyén Igazság 1-2. számában (1989. június)

Vissza