Id. Zászkaliczky Pál: 
Ordass, a gyülekezeti lelkész (1984. augusztus 19.)
Ordass Lajos ceglédi lelkészutódának beszéde a püspök emléktáblájának felavatásakor.
Tovább...

ifj. Fabiny Tibor: 
A MEGÁLLÁS SZIMBÓLUMA (1989. március 18.)
(Olvasónapló: Ordass Lajos Önéletrajzi írások.*)
Olvasónapló és előadás Ordass Lajos Önéletrajzi írásai alapján.
Tovább...

dr. Boleratzky Lóránd: 
Az Ordass-per (1995. szeptember)
(Jogi szempontból)
Az Ordass Lajos elleni per bemutatása.
Tovább...

Terray László: 
Ordass Lajos evangélikus püspök irathagyatéka (1995. július 4-6.)
Előadás a Magyarországi Egyházi Levéltárak Egyesülete közgyűlésén
Tovább...

Boleratzky Lóránd: 
Ordass püspök és a politika (1998. szeptember)
Vajon nevezhetjük-e Ordass Lajost politikai személyiségnek? Milyen elvek vezérelték a püspököt a politika által feltett kérdésekre adott válaszaiban?
Tovább...

Ittzés Gábor: 
Ordass Lajos élete és munkássága kritikus helyzetek tükrében (1999. február 11.)
Néhány olyan pillanat elemzése Ordass Lajos életéből, amikor kritikus helyzetbe került, tudniillik mert döntenie kellett. Döntéseit alapvetően nem individuális szempontok, hanem elvek, ill. Istenre és Isten akaratára figyelése határozzák meg.
Tovább...

Terray László: 
Ordass Lajos és Veöreös Imre (1999. szeptember)
Ordass Lajos Önéletrajzi Írásainak olvasásakor nem kerülhette el az olvasó figyelmét, hogy Ordass az 1957/58-as eseményekről való beszámolójában egy helyen negatív kijelentést tesz Veöreös Imrére vonatkozólag. Ezzel kapcsolatban nemrég egy olyan dokumentum került felszínre, amely szükségessé teszi ennek a benyomásnak a korrigálását.
Tovább...

Eric W. Gritsch: 
Isten fátyola (2001. március)
Teológiai visszapillantás Ordass Lajosra
Tanulmány Ordass Lajos születésének 100. évfordulóján a Nemzetközi Ordass Alapítvány vezetőségének egyik tagjától.
Tovább...

Böröcz Enikő: 
"A legfiatalabb püspök" (2001. március)
Ordass Lajos püspök első megszólalásai a Magyarországi Evangélikus Egyház történetében 1945. aug.17-tól 1947. február 20-ig a püspökkari konferenciák anyagai alapján
A szerző a püspöki konferenciák iratanyagai alapján elemzi Ordass Lajos püspöki szolgálatának indulását.
Tovább...

Ittzés Gábor: 
Ordass Lajos és a lutheri két birodalomról szóló tanítás (2001. január 14.)
Tanulmány arról, hogyan vált valósággá Ordass Lajos életében Luthernek Isten két birodalmáról szóló tanítása.
Tovább...

Nemes Viktória: 
A keresztfa tövében (2001. március)
megemlékező tanulmány Ordass Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából
Tovább...

Böröcz Enikő: 
Crux victoribus (2003. február 6. )
Ordass püspökségének "második aktív korszaka? a legújabb levéltári kutatások tükrében (1956. okt. 31. - 1958. jún.17.)*)
Átfogó kép Ordass Lajos második aktív püspöki szolgálati időszakáról.
Tovább...

Dr. Böröcz Enikő: 
Ordass-kutatás Chicagóban, Genfben és Berlinben (2008. május)
A szerző a világ evangélikusságának három fontos levéltárában Ordass Lajosról folytatott kutatásairól írt összefoglalót.
Tovább...

Böröcz Enikő : 
Ordass Lajos és Nagybörzsöny (2011. augusztus)
Ordass Lajos püspök veje, ifj. Dedinszky Gyula nagybörzsönyi lelkész volt hosszú évekig. Ebben az időszakban a már másodszor félreállított püspök sokszor járt ebben a gyülekezetben, bár szolgálatának korlátozása ide is kiterjedt.
Tovább...

Dr. Böröcz Enikő : 
"Jól van, jó és hű szolgám" (2013. szeptember)
Ordass Lajos utolsó három évének legfontosabb lelki, evangélikus, egyházvédő és egyházharcos vonásai (1976-1978)
Ordass Lajos utolsó három évének legfontosabb lelki, evangélikus, egyházvédő és egyházharcos vonásai (1976-1978)
Tovább...

Isó Gergely: 
Ordass Lajos az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban (2016. szeptember)
Az '56-os forradalom 60. évfordulójára íródott tanulmány Ordass püspök október-novemberi napjait mutatja be.
Tovább...

Isó Gergely: 
Az egyház újjászervezése (2017. június)
A tanulmány Ordass Lajos második aktív püspöksége (1956-58) alatti erőfeszítéseit mutatja be, amellyel a korábbi évek rombolásaiból újjá akarta szervezni az evangélikus egyházat.
Tovább...

Isó Gergely: 
Tárgyalások az egyház és az állam között (2017. szeptember-december)
1957 őszán sorsdöntő tárgyalássorozat kezdődött a kádári állam és az evangélikus egyház vezetői között. Megvizsgáljuk e tárgyalások előzményeit, majd pedig magának a tárgyalásnak a menetét, tartalmát, eredményét mutatjuk be.
Tovább...

Dr. Boleratzky Loránd: 
Ordass Lajos püspök másodszori félreállítása (2019. március)
A neves egyházjogász Ordass Lajos püspök 1958-ban bekövetkezett második félreállításának eseményeit, és annak következményeit foglalja össze.
Tovább...