Az Ordass Lajos Alapítványt Ittzés János püspök alapította 2010-ben.

Idézet az Alapító Okiratból:

Alapítvány célja
Alapító az alapítvány létrehozásáról az alábbiakban részletezett tartós, közérdekű cél megvalósulásnak elősegítése érdekében határozott.
 • Az alapítvány tartós, közérdekű célja: Ordass Lajos püspök személyes emlékei és irodalmi hagyatéka gyűjtésének, valamint gondozásának elősegítése, teológiai és egyházkormányzói tevékenységének elemzése és mindezek publikálásának támogatása. Ezáltal az alapítvány méltó helyet kíván biztosítani egykori püspökének az egyház emlékezetében, és igehirdető szolgálatát elérhetővé akarja tenni az egyház mai nemzedéke számára, hogy ily módon hozzájáruljon az egyház megújulásához.
  Az alapítvány célját az alábbi tevékenységekkel kívánja megvalósítani: emlékhelyek létesítésének elősegítése, rendezvények szervezése, kiadványok megjelentetésének támogatása.
 • Az Alapítvány céljának elérése érdekében továbbá:
  • Támogatja a XX. Századi evangélikus egyháztörténet kutatását. Pályázatokat hirdet, ösztöndíjakat biztosít kutatók számára.
  • Többnyelvű honlapot üzemeltet, amelyen a XX. Századi evangélikus egyháztörténeti kutatás eredményeit publikálja, dokumentumokat közöl.
  • Nyomtatott és elektronikus publikációkat jelentet meg.
  • Konferenciákat, előadásokat, közösségi alkalmakat szervez a kutatási eredmények ismertetésére.
  • Kapcsolatot tart magyar és külföldi kutatókkal, tudományos műhelyekkel.
  Ennek érdekében az alapítvány munkakapcsolatot kíván létesíteni egyházi és állami levéltárakkal, felhasználja a sajtó adta lehetőségeket, emlékhelyeket létesít, rendezvényeket szervez, kiadványokat jelentet meg. Az alapítvány célja szerinti közhasznú tevékenységek:
  1. kulturális tevékenység (Ordass Lajos püspök emlékének ápolása)
  2. kulturális örökség megóvása (XX. Századi evangélikus egyháztörténeti kutatások támogatása)
  Az alapítvány által nyújtott közhasznú szolgáltatásokból bárki részesülhet. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
  Alapító okiratBírósági végzés