Ordass Lajos: 
Püspöki székfoglaló (1945. szeptember 27.)
Ordass Lajos püspöki székfoglaló beszéde 1945. szeptember 27-én.
Tovább...

Ordass Lajos: 
Testvérek között (1947. október-november)
Ordass Lajos püspök, aki egyházunk képviseletében részt vett a Lutheránus Világgyűlés megalakulásának ünnepi alkalmán, a világgyűlést megelőzően hosszabb körutat tett evangélikus testvérek között Európában és Amerikában. Tapasztalatairól, úti élményeirol hazaérkezése után, 1947 szeptemberében és októberében több előadásban számolt be a budapesti Deák téri gyülekezetben. Az elhangzott előadások szerkesztett változata.
Tovább...

Ordass Lajos: 
Az utolsó szó jogán... (1948. október 1.)
Ordass Lajosnak a bírósági perében utolsó szó jogán elmondott beszéde.
Tovább...

D.Ordass Lajos: 
Rádiószózat (1956. november 2.)
A rádiószózat elhangzott az 56-os magyar forradalom alatt a Magyar Rádióban. Rövidített szövegét beolvasta svéd, német és angol nyelven a külföldi hittestvéreknek. D.Ordass Lajos, mint a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, és mint a Magyarországi Egyetemes Evangélikus Egyház elnöke állt a mikrofon előtt.
Tovább...